Võõrandumisest

Oh, mis moodne sõna jälle jutuks. Tegelikult on aga nii, et võõrandumine ühiskonnast võib juhtuda igaühega. See võib aset leida poliitikuga, klaastornis töötava ärimehega, hullunud netikommentaatoriga või laboris hiiri lühistava teadlasega. Igaüks, kes kaotab kontakti ennast ümbritsevaga, hakkab võõranduma selsamal hetkel kui signaal kaob. Selle vastu on ainult üks lahendus. Suhtlemine*.

* Suhtlemine: Kahe- või enamasuunaline infovahetus, mille käigus osalejad võtavad arvesse üksteise seisukohti ning kujundavad oma seisukohti vastavuses nendega.