Ave Lauren – tõmbe- ja tõukefaktorid inimeste rändes 21. sajandil

"Internet aitab sul säilitada, aga ei aita sul tekitada suhteid. Seetõttu ongi tekkinud need tõmbekeskused, kus inimesed, kes mingites valdkondades saaksid kokku tulla, et tekitada seda sidet, mida nad hiljem suudaksid säilitada."

Minu kaheksateistkümnes saatekülaline on diasporaa-uurija ning migratsiooniekspert Ave Lauren, kes uurib rahvusvahelist mobiilsust, talentide liikuvuse ning innovatsiooni seoseid, immigrantide identiteeti, globaalseid linnasid, tehnopole, ja kõike mis sellega seondub.

Oma doktorikraadi tegi Ave uurides Hiina tehnoloogiaeksperdite diasporaad ning migratsiooni Räniorgu Californias. Ta on samuti jõudnud uurida ka Eesti kogukonda Torontos, kuid üheks edukamaks peab ta hoopis Iiri diasporaad. Praegu töötab Ave Tallinnas rändeeksperdina Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud rändevõrgustikus, mille eesmärk on koondada objektiivselt võrreldavat ning neutraalset infot nii poliitikategijate kui ka ülduse jaoks.

Selles podcastis räägimegi:

  • millised on kokkuhoidvamate, või ka proaktiivsemate kogukondade ühised nimetajad?
  • kuidas ühendada Eesti diasporaa mitte vaid kodu-Eestiga, vaid üleilmseks võrgustikuks?
  • kuidas ehitada 21.sajandi Eestit?
    ja paljust muust.

Saade on salvestatud 7. märtsil 2017. aastal üle Skype'i. Head kuulamist!

Tsitaadid

"Diasporaa all mõeldakse kodumaast eemal elavaid etnogruppe"

"Üheks keskseks faktoriks innovatsiooni juures ongi see, et peab toimuma teadmiste siire. Innovatsiooni puhul ei saa sama asja uuesti ja uuesti teha ja püüda seda tõhustada."

"Iirimaa on riik, kellelt Eestil on väikeriigina palju õppida. Iirimaa rahvaarv on 4.5 miljonit, aga tema diasporaad on hinnatud ligi 70 miljonile. Kuidas sa jõuad sellele tasemele, et väga paljud inimesed tahavad olla osa sinust?! Nad on väga palju tähtsustanud neid inimesi, nende diasporaa on väga teretulnud, nende kaasamõtlemine on väga teretulnud. Seal puudub moraalne kohustus – kas naasta, olla iirlane, seda on tehtud väga neutraalselt."

"Internet aitab sul säilitada, aga ei aita sul tekitada suhteid. Seetõttu ongi tekkinud need tõmbekeskused ka, kus inimesed, kes mingites valdkondades saaksid kokku tulla, et tekitada seda sidet, mida nad hiljem suudaksid säilitada."

"Eesti kogukonnaga ka on vaja seda tagasikäimist vaja säilitada."

"Mida Iirimaa ja Hiina on suutnud säilitada, on see, et need inimesed ei pea kokku tulema seetõttu, et nad on iirlased või hiinlased, vaid seetõttu, et see aitab neil professionaalselt võrgustuda."

"Diasporaa on siis, kui diasporaa kogukondade vahel on endal solidaarsus tekkinud, näiteks inglise eesti kogukond suhtleks ameerika eesti kogukonnaga, midagi sellist meil väga ei ole."

"Karjääriidentiteet on [täna] palju olulisem, rahvusidentiteet on teatud gruppidele pigem nagu tõukefaktoriks mitte tõmbefaktoriks. Niiet see diasporaa kontseptsioon on muutumas. Ma arvan, et panustada tulekski just välismaal resideeruvate eestlaste, Eesti sõprade sidemesse Eestiga ja Eesti kui riigiga, mitte niivõrd rahvussidemetele. Ma arvan, et see on diasporaa tulevik."

"Kõigi talenditõmbekeskuste üks kõige olulisemaid karaktereid on see, et nad on suhteliselt tolerantsed, nad on väga mitmekesised, see et toimuks teadmiste siire, et inimesed vahetuksid ja inimesed suhtleksid omavahel, peavad tundma end tahetuna, turvalisena. See tahetuna tundmine ongi üheks takistuseks Euroopa tasandil."

"Siht peaks olema enesekindla Eesti suunas. Me oleme seni vaadanud sissepoole, me oleme vaadanud minevikku, nüüd ongi aeg vaadata pigem väljaspoole ja tunda seda enesekindlust, et meie identiteet suudab säilida, olenemata mis need katsumused on."

"Ränne saab kõigile kasu tuua: sisseränne, mobiilsuse soodustamine, teadmiste siirde soodustamine."

"On aeg minna tublidusest üks samm edasi, mõeldagi natuke innovatiivsemaid lahendusi /…/ See on positiivne liikumine selles suunas, et peame riske võtma, ka poliitilisi riske."

"Tublidus on väga väärtuslik, sest ta loob usaldusväärsust."

"Me ei ole väga head riskivõtjad /…/ me oleme head õpilased, püüame kõikidest teistest midagi õppida, parimaid praktikaid rakendada. Aga nüüd ongi see, et 21. sajandil me seisame silmitsi nii paljude muutustega, et tihtipeale parimad praktikad enam ei aita. Sul ongi vaja võtta riske, katsetada innovaatilisi lahendusi. "

"Minu soov on see, et leida enesekindel Eesti endas! Püüda Eesti mõju laiendada, püüda märk jätta maailmale."

Raamatusoovitused

"The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy" – AnnaLee Saxenian
"The Grapes of Wrath" – John Steinbeck
"The Silk Roads: A New History of the World" – Peter Frankopan

Vaata kõiki saatekülaliste raamatusoovitusi siit: Rainer Sternfeld's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (globaalsed-eestlased shelf)

Podcasti taustamuusika: Sander Mölder (www.soundcloud.com/sander). Kõik õigused kaitstud.