Rein Taagepera: Lastevanematele lisahäälte andmisest

Memokraat pöördus politoloogiaprofessor Rein Taagepera poole palvega kommenteerida siin toimuvat väitlust lastevanematele laste arvu järgi lisahäälte andmise üle. Professor Taagepera on uurinud erinevaid valimissüsteeme ning on Eestis võtnud korduvalt sõna ka rahvastiku taastootmise teemal. 

Siin tema vastus:

Lastevanemaile lisahäälte andmise kohta mul tugevat arvamust pole. Olen 7 lapse vanaisa, kelledest viiel olen mähkmeid vahetanud.
Mitu häält mina saaksin?

Mitmele minus kerkivale küsimusele on Liisa Pakosta veenvalt vastanud: Lastevanemaile lisahäälte andmine oleks tehniliselt teostatav; ei muudaks erakondade häälte suhet, küll aga paneks kõiki erakondi rohkem tähelepanu omistama lastevanemaile. Lisaksin, et küllap muudaks ka eri kandidaatide häälte arvu erakonna sees.

Kui ühe huvirühma kaal tõuseb, siis kõigi teiste huvirühmade suhteline kaal langeb – kuid igaühel ainult natuke, kui teisi huvirühmi on palju – ja märgatavaid huvirühmi on meil tosinaid. Ahsoo, et kas lastevanematele lisahäälte andmine oleks demokraatlik? Oleks küll demokraatlikkuse piires – mitteandmine kah.

Ühiskonnas, kus lapsi on liiga vähe elanikonna taastootmiseks, oleks vaja lastevanemate elu kergemaks teha. Kui kuulen kedagi poes torisemas, et mis need lapsed jalus tolknevad, siis tuleb küll tunne, et see inimene annab aktiivse panuse rahva hääbumiseks.
Tuleb tunne, et vastukaalu on hädasti vaja, kui lapsevanemad on avalikkuses hurjutatavaks vähemuseks.

Teisest küljest – me pole ainus rahvas maailmas, kel on madala sündimuse probleem, ja tahaks oodata, et mõni teine maa lastevanemaile lisahäälte andmise enne meid ära prooviks. Miks just meie ei võiks olla teerajajad? Meil on 20 aasta kestel olnud suhteliselt palju muudatusi-reforme-ümberviskumisi. Neist paljude mõju on olnud piiratum ja erinev oodatust. Kuluks ehk puhkus ära.

Kui aga keegi soovib arutelust siirduda tegudele, siis on vaja kokku saada tegevusrühm kõigi erakondade lapesehuvilistest. Kui ainult üks erakond tõstab lastevanemate lisahääle oma valimisloosungiks ja häältepüüdjaks, siis see oleks ürituse surmakellaks, sest teistele erakondadele oleks kahjulik Riigikogus kaasa minna, kui võistleja saab terve au.

 • piretpeiker

  Muidugi on demokraatia lai mõiste, kuid tahaksin siiski paremat selgitust, kuidas väikese lapse hääle andmine lapsevanemale vastab “üks inimene, üks hääl” demokraatia põhimõttele. Seletus, et vanem lihtsalt esindab last ei veena – demokraatias on kellegi poliitiliseks esindamiseks vaja esindatava teadlikku soovi ja nõusolekut lubada ennast teatud küsimustes esindada ja ka protseduuriliselt kindlaks määratud süsteemi, kuidas esindamise tingimusi muuta või esindamisest mittesobivuse korral loobuda. Lapse hääl aga läheks vanemale automaatselt, lapse arvamust ei küsi tingimata keegi.

  See läheb põhiteemast veidi mööda, aga Eesti demokraatia arengusuundadest rääkides: kas poleks aeg uuesti kaalumisele võtta hoopis Üksiku Ülekantava Hääle süsteemi mis on kasutusel näit Iirimaal ja Maltal ning mille Rein Taagepera mõned aastad tagasi jutuks võttis? Mulle tundub ka, et see võimaldaks paremini valijate, sh lapsevanemate, tahet ja ettepanekuid otseselt kuulda võtta ning samas valijatel tahet väljendada paindlikumalt ja kompromissialtimalt (kuivõrd ei pea valima ühte kandidaati, vaid võib panna kandidaadid eelistuse alusel järjekorda).

 • AP

  “Oleks küll demokraatlikkuse piires” – no see ei ole argumenteeritud vastus. Mina aga hindan et ei oleks.
  Pea kõik me leiame, et meditsiinitöötajad, õpetajad ja päästeametnikud vajaksid rohkem tuge. Palju me neile hääli anname? Aga meditsiinitöötajast emale? Või äkki annaks ka haritumatele rohkem, kuna nemad tõenäoliselt teevad intelligentsemaid valikud? Maainimestele ka rohkem, kuna nemad ju käsikäes lastevanematega säilitavad kodumaad, eks?
  Mitme hääle kellelegi andmine on minu arvates otsene demokraatia õõnestamine.

 • ristooja

  …ja täpselt nii, nagu viimases lõigus kirjutatud, tundub ka minevat: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm#pk10936