Päeva mõte

Filosoof Hannah Arendt kirjutas oma raamatus The Origins of Totalitarianism järgmist:

“Tingimuste võrdsus, mis on küll kindlasti üks vajalik eeldus õiglusele, on kõigest hoolimata üks suuremaid ja ebakindlamaid ettevõtmisi moodsa inimkonna ajaloos. Mida võrdsemad on tingimused, seda keerulisem on seletada erinevusi, mis tegelikult inimeste vahel eksisteerivad; ja seda ebavõrdsemaks inimesed ja grupid muutuvad.”

Mõtleme natuke selle peale.


Hannah Arendt.